Sản Phẩm Hạn Chế / Không Được Bán Trên TiktokShop

Điều kiện không được phép bán trên TikTok Shop thường liên quan đến các quy định pháp luật quốc gia và các quy định cụ thể của TikTok. Dưới đây là một số sản phẩm và nội dung có thể bị hạn chế hoặc cấm trên TikTok Shop:

 1. Sản phẩm bất hợp pháp: Bất kỳ sản phẩm nào vi phạm pháp luật quốc gia, bao gồm cả hàng giả mạo, hàng nhái, ma túy, vũ khí cấm, v.v.
 2. Nội dung không phù hợp: Hình ảnh hoặc nội dung mang tính chất đồi trụy, khiêu dâm, bạo lực, kích động bạo lực, kích thích giao thông hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức.
 3. Sản phẩm giả mạo hoặc hàng nhái: Sản phẩm không chính hãng hoặc hàng nhái có thể bị cấm bởi chính sách của TikTok để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng.
 4. Thực phẩm và thuốc nổ: Một số sản phẩm có thể ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng, như thực phẩm không an toàn hoặc các sản phẩm có chứa các thành phần độc hại.
 5. Quảng cáo gạ gẫm: Nội dung quảng cáo có thể bị cấm nếu nó gạ gẫm, lừa dối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
 6. Vi phạm quy định về quảng cáo: Các sản phẩm quảng cáo cần tuân thủ các quy định quảng cáo của TikTok, bao gồm cả việc sử dụng mô hình quảng cáo, nội dung chính sách và giả mạo.

{tocify} $title={Danh Mục Sản Phẩm}

{fullWidth}

1. Tổng quan

1.1 Giới thiệu

Hướng dẫn về sản phẩm bị hạn chế của TikTok Shop được soạn thảo với mục đích rõ ràng là:

 • Xây dựng môi trường mua sắm tích cực trên TikTok Shop;
 • Cung cấp trải nghiệm mua sắm mà người tiêu dùng có thể tin tưởng.

Tất cả Người bán cung cấp sản phẩm để bán trên TikTok Shop phải thực hiện theo các hướng dẫn này.

1.2 Phạm vi

Hướng dẫn về sản phẩm bị hạn chế của TikTok Shop này bao gồm các ngành hàng sản phẩm bị hạn chế và các yêu cầu liên quan đối với những Người bán muốn đăng bán các sản phẩm đó. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng dưới đây, sản phẩm đó phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành trước khi được đăng bán trên TikTok Shop.

Người bán muốn bán bất kỳ sản phẩm bị hạn chế nào được liệt kê dưới đây phải có được sự chấp thuận cần thiết như được nêu trong hướng dẫn này. Ngoài ra, Người bán cũng có thể bán một số loại sản phẩm nhất định chỉ khi họ đã được phê duyệt thông qua quy trình "chỉ dành cho Người bán được mời" giới hạn của TikTok Shop.

Các lưu ý quan trọng: TikTok Shop có thể thực hiện các biện pháp chế tài đối với Người bán hoặc nhà sáng tạo vi phạm hướng dẫn này theo Điều khoản Dịch vụ Nhà bán lẻ của chúng tôi. Người bán cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc đăng, bán và cung cấp các sản phẩm trên TikTok Shop luôn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

Các hướng dẫn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ của Người bán. Hướng dẫn không bao gồm đầy đủ mọi khía cạnh và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyến khích Người bán tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập nếu họ có thắc mắc về các luật và quy định liên quan đến sản phẩm của họ.

Ngoài Hướng dẫn về sản phẩm bị hạn chế này, chúng tôi đã công bố riêng Hướng dẫn về sản phẩm bị cấm của TikTok Shop nêu rõ các loại sản phẩm không được bán trên TikTok Shop trong bất kỳ trường hợp nào. Người bán cũng phải tuân thủ các hướng dẫn này trước khi đăng bán sản phẩm.

Các hướng dẫn của TikTok Shop được cập nhật định kỳ. Người bán có trách nhiệm kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng họ tuân thủ các hướng dẫn hiện hành.

2. Các Định Nghĩa

2.1 Sản phẩm bị cấm:

là các sản phẩm bị cấm theo luật pháp hoặc quy định của địa phương hoặc không được phép bán trên TikTok Shop.

Tất cả các sản phẩm không được hỗ trợ hiện bị cấm bán trên TikTok Shop.

Mặc dù Người bán có thể có đủ các yêu cầu để bán các sản phẩm này ở địa phương, nhưng TikTok Shop không hỗ trợ việc bán các sản phẩm sau trên nền tảng của chúng tôi:

2.1.1 Đăng bán Sản phẩm Thực phẩm

Dưới đây là danh sách các tài liệu/thông tin hỗ trợ có thể được yêu cầu để gửi:

 • Chứng nhận hợp lệ do cơ quan chứng nhận được ủy quyền cấp
 • Số ID công bố hợp lệ của sản phẩm (còn được gọi là số công bố)
 • Lưu ý: chứng nhận hết hạn hoặc chứng nhận gần hết hạn (trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết hạn) sẽ không được chấp nhận
 • Hình ảnh nhãn và bao bì đóng gói chứa tất cả thông tin bắt buộc theo yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan
 • Hạn sử dụng sản phẩm
 • Các chi tiết khác nếu có

Lưu ý rằng những sản phẩm trong danh mục này không được bán qua TikTok Shop trong bất kỳ trường hợp nào.

2.2 Sản phẩm bị hạn chế:

là một số loại sản phẩm cần có sự chấp thuận trước của TikTok Shop để được phép bán. Người bán muốn bán các sản phẩm bị hạn chế có thể phải hoàn thành quy trình phê duyệt phân loại trước khi bán các sản phẩm đó. Theo quy trình này, Người bán có thể phải gửi tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, hình ảnh sản phẩm hoặc gói hàng và các tài liệu theo quy định khác.

Tất cả nhà bán hàng phải vượt qua quy trình phê duyệt sản phẩm trước khi bán các sản phẩm bị hạn chế trên TikTok Shop. Theo quy trình này, nhà bán hàng phải gửi tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở, chứng nhận, báo cáo thử nghiệm, hình ảnh sản phẩm/gói hàng và các giấy tờ khác. Người bán cũng có thể phải gửi tài liệu bổ sung cho một số danh mục sản phẩm.

Hướng dẫn dưới đây nêu ra các yêu cầu liên quan mà Người bán phải đáp ứng trước khi gửi yêu cầu để bán một số ngành hàng sản phẩm bị hạn chế. Chúng tôi có thể xác minh các tài liệu đã gửi cho mục đích tuân thủ, xác minh và xác thực. Người bán không vượt qua quy trình phê duyệt sản phẩm sẽ bị cấm bán các sản phẩm bị hạn chế trên TikTok Shop.

2.2.1 Sản phẩm Làm đẹp và Chăm sóc Cá nhân (Hạn chế)

Người bán đăng bán các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân phải đảm bảo rằng tất cả các chi tiết sản phẩm được mô tả và dán nhãn phù hợp. Người bán cũng có thể được yêu cầu gửi tài liệu cho thấy rằng sản phẩm an toàn cho khách hàng và tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan.

Dưới đây là các thông tin có thể được yêu cầu:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Hình ảnh nhãn đóng gói chứa tất cả thông tin bắt buộc theo yêu cầu của luật pháp và quy định liên quan
 • Tên sản phẩm mỹ phẩm
 • Chức năng
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Thành phần
 • Tên và quốc gia xuất xứ sản xuất
 • Kích thước, dung tích hoặc khối lượng tịnh
 • Ngày hết hạn
 • Cảnh báo/thông tin cần lưu ý
 • Các chi tiết khác nếu có

2.2.2 Thực phẩm và Đồ uống (Hạn chế)

Người bán phải đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống được bán trên TikTok Shop được đóng gói đầy đủ và có thời hạn sử dụng thích hợp. Sản phẩm dễ hư hỏng cần thể hiện rõ ngày hết hạn trong mô tả sản phẩm. Người bán muốn đăng bán những sản phẩm này sẽ cần phải cung cấp giấy tờ hoặc chứng nhận theo quy định của luật pháp hiện hành.

Dưới đây là các thông tin có thể được yêu cầu:

 • Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
 • Hồ sơ tự công bố thực phẩm với chữ ký, con dấu, kết quả kiểm nghiệm, hình ảnh nhãn và bao bì
 • Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, ví dụ: GMP, ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế IFS, Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, HACCP, hoặc chứng nhận tương đương và còn hiệu lực
 • Hình ảnh sản phẩm và bao bì
 • Thời hạn sử dụng
 • Ngày hết hạn
 • Thành phần
 • Những thông tin khác khi cần thiết

2.2.3 Thực phẩm bổ sung và Sữa công thức cho trẻ em (Hạn chế)

Người bán khi đăng bán phải đảm bảo rằng Thực phẩm bổ sung và Sữa công thức cho trẻ em được thể hiện thông tin rõ ràng và đóng gói theo đúng quy chuẩn. Người bán có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bắt buộc về tính an toàn của sản phẩm và các yêu cầu cần tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

Dưới đây là các thông tin có thể được yêu cầu:

 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 • Độ tuổi khuyến nghị
 • Thành phần
 • Thời hạn sử dụng
 • Hạn sử dụng
 • Cảnh báo/thông tin cần lưu ý
 • Những thông tin khác khi cần thiết

2.2.4 Thực phẩm chức năng

Người bán khi đăng bán phải đảm bảo rằng Thực phẩm chức năng được thể hiện thông tin rõ ràng và đóng gói theo đúng quy chuẩn cho những sản phẩm sau:

 • Thực phẩm bổ sung bảo vệ sức khoẻ
 • Thực phẩm bổ sung sắc đẹp
 • Thực phẩm bổ sung thể hình
 • Vitamin và Thực phẩm bổ sung cho trẻ em
 • Vitamin và Thực phẩm bổ sung sức khoẻ cho mẹ bầu

Người bán có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bắt buộc về tính an toàn của sản phẩm và các yêu cầu cần tuân thủ theo luật pháp hiện hành. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 • Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
 • Hồ sơ tự công bố thực phẩm với chữ ký, con dấu, kết quả kiểm nghiệm, hình ảnh nhãn và bao bì
 • Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, ví dụ: GMP, ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế IFS, Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, HACCP, hoặc tương đương và còn hiệu lực
 • Thành phần
 • Thời hạn sử dụng hoặc ngày hết hạn
 • Cảnh báo/thông tin cần lưu ý
 • Câu khuyến cáo bắt buộc dành cho sản phẩm thực phẩm chức năng: "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh."
 • Những thông tin khác khi cần thiết

2.3 Sản phẩm không được hỗ trợ:

là một số loại sản phẩm hiện đang bị cấm bán trên TikTok Shop. Mặc dù Người bán có thể có trình độ chuyên môn hoặc sự cho phép cần thiết để bán các sản phẩm này, nhưng TikTok Shop hiện không hỗ trợ việc bán các sản phẩm đó trên nền tảng.

2.3.1 Thuốc và Thiết bị y tế (Không hỗ trợ)

Thuốc và Thiết bị y tế là các sản phẩm hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Các loại thuốc bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn.

Thiết bị y tế (tất cả các loại). Thiết bị/sản phẩm y tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dụng cụ, thiết bị, phần mềm hoặc vật liệu y tế. Nhóm hàng này cũng bao gồm:

 • Thiết bị hoặc sản phẩm do nhà sản xuất thiết kế để sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các sản phẩm khác
 • Thiết bị hoặc sản phẩm nhằm mục đích chẩn đoán và/hoặc điều trị
 • Thiết bị hoặc sản phẩm yêu cầu bác sĩ, bác sĩ nhãn khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác phải kê đơn, đăng ký, lắp đặt hoặc bán

Thiết bị y tế gia đình. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Máy thở
 • Các mặt hàng chăm sóc sức khỏe tình dục (ví dụ: thuốc tránh thai và các sản phẩm tương tự khác)
 • Máy đo huyết áp
 • Bộ dụng cụ xét nghiệm (ví dụ: dụng cụ thử thai, xét nghiệm HIV, xét nghiệm quan hệ cha con, xét nghiệm thai nhi và các sản phẩm tương tự khác)
 • Dung dịch ngâm
 • Băng vết thương
 • Bông tẩm cồn
 • Máy mát xa trị liệu

2.3.2 Rượu, Thuốc lá và Thuốc lá điện tử (Không được hỗ trợ)

Rượu, thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Rượu, thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Rượu
 • Thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan
 • Thuốc lá hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá ướt, thuốc lá nhai, tẩu thuốc lá, thiết bị hóa hơi, thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự và hộp nạp hoặc chất lỏng
 • Các sản phẩm thuốc lá không khói khác
 • Sản phẩm shisha hoặc hookah
 • Thiết bị hút thuốc, bao gồm tẩu và giấy cuốn
 • Bật lửa và các thiết bị tương tự

2.3.3 Sản phẩm Đa phương tiện (Không được hỗ trợ)

Các sản phẩm đa phương tiện khác nhau hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Sản phẩm đa phương tiện. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Ngành hàng sách không được liệt kê trong Phần 4
 • Kịch bản kịch
 • Bản thảo, tạp chí, tạp chí định kỳ
 • Bản ghi âm thanh và video (ví dụ: CD và DVD)
 • Âm nhạc và phổ nhạc
 • Trò chơi điện tử

2.3.4 Sản phẩm dịch vụ (Không được hỗ trợ)

Các sản phẩm dịch vụ khác nhau hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop, ví dụ:

 • Tư cách thành viên, dịch vụ, bảo hành hoặc đăng ký
 • Sản phẩm ở dạng tải xuống sách, tạp chí, báo, nhạc, video kỹ thuật số
 • Các sản phẩm khác như thẻ nạp
 • Sản phẩm trong trò chơi (chẳng hạn như vũ khí và giao diện ảo) và tiền tệ (chẳng hạn như tín dụng để mua sản phẩm trong trò chơi)
 • Mã hoặc thẻ vật lý có mã để truy cập tín dụng ảo
 • Các sản phẩm trò chơi trực tuyến như nạp tiền vào trò chơi, tài khoản trò chơi và hỗ trợ trò chơi

2.3.5 Dịch vụ (Không được hỗ trợ)

Các dịch vụ hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Dịch vụ: bất kỳ loại dịch vụ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Mọi hình thức quảng bá việc làm
 • Dịch vụ du lịch
 • Dịch vụ xây dựng
 • Chăm sóc cỏ
 • Dịch vụ điện
 • Dịch vụ đường ống nước và vệ sinh
 • Dịch vụ ô tô
 • Dịch vụ tái chế
 • Hướng dẫn tập thể dục
 • Dịch vụ tài chính
 • Các dịch vụ liên quan đến thú y hoặc động vật
 • Vé xem các buổi biểu diễn
 • Cổ phiếu, chứng khoán hoặc bưu phí khác

2.3.6 Sản phẩm Chính trị (Không được hỗ trợ)

Các sản phẩm chính trị khác nhau hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Sản phẩm chính trị: Sản phẩm chính trị là sản phẩm chứa hoặc đề cập đến các yếu tố chính trị. Các sản phẩm được coi là chính trị nếu chúng:

 • Liên quan đến một chính trị gia, đảng phái chính trị hoặc nhân vật chính trị.
 • Liên quan đến các chiến dịch hoặc các cuộc bầu cử.
 • Liên quan đến các vấn đề chính trị của cuộc tranh luận công khai.
 • Ủng hộ hoặc chống lại một chính trị gia hoặc đảng phái chính trị.

2.3.7 Sản phẩm và Dịch vụ tình dục hoặc dành cho người lớn (Không được hỗ trợ)

Các sản phẩm và dịch vụ tình dục hoặc dành cho người lớn hiện không được hỗ trợ trên TikTok Shop.

Sản phẩm và dịch vụ tình dục hoặc dành cho người lớn. Bất kỳ sản phẩm nào được thiết kế để sử dụng trong hoạt động tình dục hoặc dành cho người lớn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Quần áo khiêu dâm
 • Chăm sóc sức khỏe và mát xa khiêu dâm
 • Dụng cụ/phụ kiện trói buộc
 • Trang phục và công cụ dành cho hoạt động tình dục, chất kích thích tình dục hoặc bất kỳ sản phẩm người lớn nào khác hiển thị hoặc gợi ý hoạt động tình dục
 • Các dịch vụ hẹn hò, dịch vụ liên quan tình dục (bao gồm các dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến)

2.3.8 Bất động sản/Tài sản (Không hỗ trợ)

Hiện tại, TikTok Shop không hỗ trợ bất động sản hoặc tài sản. Phạm vi này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Nhà ở
 • Tòa nhà
 • Khách sạn

2.3.9 Sản phẩm không được hỗ trợ khác

Các sản phẩm không được hỗ trợ khác bao gồm:

 • Các sản phẩm đã qua sử dụng, bao gồm mỹ phẩm đã qua sử dụng và sản phẩm hư hỏng.
 • Bộ dụng cụ xăm hình vĩnh viễn
 • Thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm
 • Vé số, vé trúng ngay, và thẻ cào
 • Các công cụ, trang thiết bị và những sản phẩm săn bắn
 • Khí dễ cháy, bao gồm nhưng không giới hạn ở bình chữa cháy, khí butan và bật lửa, khí bơm bật lửa và khí dầu mỏ hóa lỏng.
 • Các sản phẩm yêu cầu hợp đồng mua bán phức tạp và cần kiểm tra hoặc tuân thủ về mặt pháp lý (ví dụ: nhà ở, chung cư, mặt bằng kinh doanh)
 • Quảng cáo và dịch vụ (đăng bán quảng cáo dịch vụ thay vì sản phẩm cụ thể)
 • Thẻ quà tặng, phiếu giảm giá, mã đổi quà hoặc tương tự
 • Các công cụ tương đương tiền mặt, bao gồm Bitcoin, thỏi kim loại quý, lệnh chuyển tiền, séc, hoặc các công cụ lưu trữ được giá trị tiền tệ.
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho mua bán tiền ảo. Bao gồm nhưng không giới hạn ở Bitcoin và Litecoin.

2.4 Sản phẩm "Chỉ dành cho Người bán được mời":

đề cập đến các danh mục sản phẩm cụ thể mà người bán chỉ có thể bán nếu họ đã tham gia thông qua quy trình "chỉ dành cho Người bán được mời".

Người bán chỉ có thể bán sản phẩm thuộc các danh mục sau đây nếu họ đã tham gia thông qua quy trình "chỉ dành cho nhà bán hàng được mời". Quy trình này yêu cầu gửi tài liệu bắt buộc có liên quan thông qua Trung tâm người bán như sau: Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Trung tâm chứng nhận.

Tuy nhiên, quy trình này không áp dụng với danh mục "Sách" vì danh mục này yêu cầu người bán tham gia thông qua quy trình giới hạn, "chỉ dành cho người bán được mời".

2.4.1 Trang sức và Phụ kiện ("Chỉ dành cho người bán được mời")

Người bán chỉ có thể bán đồ trang sức hoặc phụ kiện có chứa đá quý (chẳng hạn như hồng ngọc, ngọc bích và ngọc lục bảo) hoặc kim loại quý (chẳng hạn như vàng, bạc, bạch kim và palađi) nếu đã gửi tài liệu bắt buộc có liên quan trong Trung tâm Chứng nhận, bao gồm:

 • Giấy phép Kinh doanh đủ điều kiện để kinh doanh đồ trang sức
 • Các chứng nhận hoặc báo cáo kiểm định tương ứng:
  • Chứng thư kiểm định đá quý
  • Chứng thư kiểm định trang sức
  • Chứng thư kiểm định vàng
 • Hình ảnh sản phẩm kèm theo chứng nhận hoặc báo cáo
 • Thông tin khác khi cần thiết

2.4.2 Sách ("Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời")

Người bán chỉ có thể bán ngành hàng "sách" khi đã được duyệt qua quy trình giới hạn "chỉ dành cho người bán được mời".

Sách thuộc các ngành hàng được chấp nhận sau đây:

 • Nghệ thuật
 • Lịch sử
 • Phong cách sống
 • Giáo dục
 • Nghiệp vụ
 • Sách giáo khoa
 • Y tế
 • Du lịch
 • Kinh doanh
 • Thể dục
 • Khoa học viễn tưởng
 • Sách nấu ăn
 • Luật
 • Thể thao
 • Lịch
 • Giải trí
 • Khoa học
 • Tiểu sử
 • Công nghệ
 • Truyện tranh
 • Tự lực
 • Từ điển
 • Văn học
 • Xã hội
 • Nghiên cứu
 • Tiểu thuyết
 • Sách cho bé
 • Sách cho trẻ mới biết đi
 • Sách cho thanh thiếu niên
 • Sách cho cha mẹ

2.4.3 SIM điện thoại ("Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời")

Người bán chỉ có thể bán thẻ SIM di động nếu họ gửi tài liệu bắt buộc có liên quan trong Trung tâm Chứng nhận, bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Hợp đồng phân phối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

2.4.4 Thực phẩm tươi sống và đông lạnh hạn chế trong quá trình vận chuyển ("Chỉ dành cho người bán được mời")

Người bán đã tham gia quy trình "chỉ dành cho người bán được mời" chỉ có thể bán các loại thực phẩm tươi và đông lạnh sau đây:

 • Kem. Bao gồm nhưng không giới hạn ở kem dùng để làm bánh, kem đánh bông, kem đặc, kem chua, kem béo, kem nấu ăn và kem loãng.
 • Tất cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống và đông lạnh. Bao gồm nhưng không giới hạn ở bánh mì, bánh ngọt và bánh nướng, trứng, thực phẩm đông lạnh, trái cây, kem, đồ ăn sơ chế sẵn, thịt, nấm, bánh ngọt, thịt và hải sản đã qua chế biến, đậu phụ, rau và các lựa chọn thay thế thịt chay.

2.4.5 Sản phẩm chức năng kiểm soát cân nặng ("Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời")

Nhà bán hàng đăng bán các sản phẩm chức năng kiểm soát cân nặng (Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hoặc vitamin có thể có tác dụng liên quan đến cân nặng) cần đảm bảo các chi tiết sản phẩm được mô tả và dán nhãn phù hợp. Nhà bán hàng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bắt buộc về tính an toàn của sản phẩm và các yêu cầu cần tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

 • Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
 • Thành phần
 • Thời hạn sử dụng
 • Ngày hết hạn
 • Cảnh báo/thông tin cần lưu ý
 • Câu khuyến cáo bắt buộc dành cho sản phẩm thực phẩm chức năng: "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh."
 • Những thông tin khác khi cần thiết

2.4.6 Xe máy ("Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời")

Nhà bán hàng muốn đăng bán mặt hàng xe máy phải được phê duyệt và cung cấp những thông tin dưới đây:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Hợp đồng phân phối với tổ chức sở hữu thương hiệu của sản phẩm

2.4.7 Kính áp tròng ("Chỉ dành cho nhà bán hàng được mời")

Dưới đây là danh sách các tài liệu/thông tin hỗ trợ có thể phải nộp:

 • Công bố cơ sở đủ điều kiện bán Thiết bị y tế
 • Công bố chứng nhận Thiết bị y tế
 • Kết quả Phân loại Thiết bị y tế

3. Thông tin và Kiểm tra bổ sung

TikTok Shop có thể xem xét và kiểm tra thông tin sản phẩm đăng bán bất cứ lúc nào. Kiểm tra ngẫu nhiên có thể được thực hiện để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin đăng bán vi phạm các hướng dẫn của chúng tôi ở trên hay không.

Các trang chi tiết sản phẩm vi phạm Hướng dẫn về sản phẩm hạn chế này có thể bị xóa. Chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ các đặc quyền bán hàng của nhà bán hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn. Chúng tôi cũng có quyền báo cáo nhà bán hàng vi phạm luật pháp và quy định của địa phương cho các cơ quan pháp lý có liên quan.

3.1 Phê duyệt Thương hiệu

TikTok Shop cam kết bảo vệ quyền của tất cả chủ thể nắm giữ Sở hữu Trí tuệ (IP). Nhà bán hàng muốn đăng bán các sản phẩm trên nền tảng của chúng tôi phải làm như vậy theo các quy định, luật pháp địa phương và Nguyên tắc Sở hữu Trí tuệ TikTok của chúng tôi.

Nhà bán hàng được yêu cầu nộp tài liệu phê duyệt liên quan đến thương hiệu trước khi đăng bán bất kỳ sản phẩm có thương hiệu nào. Các tài liệu được yêu cầu như sau:

 • Dành cho chủ sở hữu thương hiệu
  • Bản sao chứng nhận nhãn hiệu xác thực
  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp cấp
 • Dành cho nhà phân phối các sản phẩm có thương hiệu
  • Chứng nhận nhãn hiệu
  • Thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu đã đăng ký
  • Ủy quyền từ chủ sở hữu nhãn hiệu
  • Bằng chứng mua để chứng minh tính xác thực của sản phẩm

Lưu ý rằng các yêu cầu về tài liệu phê duyệt có thể khác nhau. Nhà bán hàng phải làm theo hướng dẫn của Trung tâm Nhà bán hàng và nhan chóng gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu.

Post a Comment

Previous Post Next Post