Cách Xem Điểm Vi Phạm TiktokShop

Công cụ Trạng thái tài khoản được sử dụng để làm gì?

Trạng thái Tài khoản của TikTok Shop là công cụ toàn diện mà nhà sáng tạo có thể sử dụng để quản lý tình trạng tài khoản của mình và theo dõi các vi phạm liên quan đến tài khoản TikTok Shop của họ. Đây cũng là nơi nhà sáng tạo có thể gửi kháng nghị đối với phiếu vi phạm.

Trong Trạng thái Tài khoản, nhà sáng tạo có thể tìm thấy những thông tin sau:

 • Tình trạng tài khoản (điểm vi phạm tích lũy)
 • Thông báo chính sách
 • Hồ sơ vi phạm
 • Quyền lợi bài kiểm tra (tham gia các bài trắc nghiệm chính sách)

Những thông tin này giúp bạn hiểu rõ hơn về loại nội dung mà chúng tôi cho phép và không cho phép trên nền tảng, đồng thời hỗ trợ bạn tránh nguy cơ vi phạm các chính sách và hướng dẫn của chúng tôi.

Tìm Trạng thái Tài khoản của bạn:

Ứng dụng di động:

 1. Trên Trang Hồ sơ TikTok của bạn, nhấp vào biểu tượng Giỏ hàng để truy cập TikTok Shop.
 2. Sau đó, nhấp "Vào" TikTok Shop.
 3. Sau khi vào TikTok Shop, nhấp vào "Trạng thái Tài khoản" gần cuối trang.

PC:

 1. Truy cập https://shop.tiktok.com/streamer/welcome và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản TikTok Shop của bạn.
 2. Nhấp vào "Trạng thái Tài khoản" ở bên trái.

Làm thế nào để điều hướng trang Trạng thái Tài khoản TikTok?

Từ trang Trạng thái Tài khoản, bạn có thể xem tình trạng tài khoản của mình và Điểm vi phạm tích lũy, dựa trên hiệu suất của bạn trong 90 ngày qua.

Trong phần "Quyền lợi bài kiểm tra", bạn sẽ có cơ hội làm bài kiểm tra và tích lũy điểm để giảm tổng Điểm vi phạm của mình.

Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về vi phạm và thông tin kháng nghị đối với bất kỳ vi phạm nào trong phần "Hồ sơ vi phạm".

Lưu ý: Tính năng "Quyền lợi bài kiểm tra" hiện chỉ có trên Ứng dụng di động TikTok.

Làm thế nào để gửi Kháng nghị trên TikTok?

Trên Ứng dụng di động:

 1. Từ trang Trạng thái Tài khoản, nhấp vào "Hồ sơ Vi phạm".
 2. Nhấp vào vi phạm cụ thể mà bạn muốn kháng nghị.
 3. Kéo xuống cuối phần Chi tiết Vi phạm và nhấp vào "Kháng nghị".
 4. Điền lý do kháng nghị và gửi tài liệu hỗ trợ liên quan nếu có. Sau đó, nhấp vào "Gửi".
 5. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn và thông báo cho bạn về kết quả kháng nghị.

Trên Máy tính cá nhân (PC):

 1. Đến vi phạm cụ thể mà bạn muốn kháng nghị, sau đó nhấp vào "Xem Kháng nghị" ở cột "Hành động".
 2. Điền lý do kháng nghị và gửi tài liệu hỗ trợ liên quan nếu có. Sau đó, nhấp vào "Gửi".
 3. Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của bạn và thông báo cho bạn về kết quả kháng nghị.

Câu hỏi thường gặp (FAQ) - TikTok

Tất cả vi phạm của tôi có xuất hiện trên trang Trạng thái Tài khoản không?

Không. Chỉ những vi phạm xảy ra trong vòng 90 ngày qua mới xuất hiện trên trang Trạng thái Tài khoản của bạn.

Có hạn chế nào đối với việc kháng nghị vi phạm không?

Bạn chỉ được kháng nghị một lần cho mỗi phiếu vi phạm. Bạn phải kháng nghị phiếu vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo vi phạm.

Có thể kháng nghị tất cả các loại vi phạm không?

Có, bạn có thể kháng nghị tất cả các loại vi phạm.

Tôi có thể tìm Hướng dẫn Cộng đồng TikTok Shop ở đâu?

Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi được đăng trên Học viện Nhà bán hàng.

Nội dung TikTok Shop của tôi có phải tuân thủ cả Hướng dẫn Cộng đồng của TikTok và Hướng dẫn Cộng đồng của TikTok Shop không?

Nội dung của bạn phải tuân thủ các chính sách và hướng dẫn của cả TikTok và TikTok Shop.

Post a Comment

Previous Post Next Post