Lỗi Vi Phạm: Nội dung Khung hình tĩnh

Buổi phát trực tiếp chỉ được coi là tĩnh khi không có hoạt động trên màn hình hoặc hình ảnh tĩnh. Để thu hút người dùng, họ cần giới thiệu và tương tác sản phẩm rõ ràng trong suốt buổi phát trực tiếp.

Hành vi Cấm trên TikTok Shop

Người bán hàng không được quảng bá sản phẩm dưới dạng trình chiếu trong các buổi phát trực tiếp trên TikTok Shop. Ví dụ: Phát video hoặc trình chiếu giới thiệu các sản phẩm khác nhau trong từng khung hình một được coi là hình ảnh tĩnh mặc dù nó đang "chuyển động".

Người bán hàng không được tiến hành phát trực tiếp mà không có hoạt động trên màn hình, sự tương tác tích cực hoặc giới thiệu sản phẩm. Ví dụ: Buổi phát trực tiếp chỉ có hình nền nhưng không có hoạt động trên màn hình được coi là khung hình tĩnh.

Hướng dẫn TikTok Shop

Cách tránh nội dung khung hình tĩnh

  • Tránh hình ảnh tĩnh hoặc cảnh tĩnh trong các buổi phát trực tiếp.
  • Tránh chỉ sử dụng các trang trình chiếu hoặc video trong các buổi phát trực tiếp.

Cách tạo buổi phát trực tiếp hấp dẫn

  • Đảm bảo rằng có hoạt động hiển thị trên màn hình như di chuyển hoặc tương tác bằng lời nói.
  • Tích cực tương tác với người dùng trong các buổi phát trực tiếp.
  • Đảm bảo rằng có đủ sự giới thiệu và giải thích về sản phẩm, như minh họa sản phẩm thực tế hoặc cho thấy sản phẩm trông như thế nào từ các góc độ khác nhau.

Sử dụng Tính năng Tạm dừng

Các nhà sáng tạo nên sử dụng Tính năng “Tạm dừng PHÁT TRỰC TIẾP” nếu họ bước ra khỏi khung hình. Tính năng này chỉ có thể được sử dụng tối đa 3 lần cho mỗi buổi phát trực tiếp.

Lưu ý: Buổi phát trực tiếp sẽ tự động kết thúc nếu nhà sáng tạo không tiếp tục trong vòng 5 phút.

Biện pháp chế tài TikTok Shop

Nếu bạn tạo nội dung khung hình tĩnh trên TikTok Shop mặc dù nền tảng yêu cầu người sử dụng tránh làm điều này, có thể xảy ra các biện pháp chế tài từ phía TikTok Shop. Dưới đây là danh sách các biện pháp mà TikTok Shop có thể thực hiện:

  • Thông báo cảnh cáo chính thức
  • Xóa sản phẩm khỏi nền tảng
  • Xóa hoặc chặn nội dung
  • Tạm ngừng các đặc quyền của nhà sáng tạo/người bán hàng
  • Thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn các quyền lợi của nhà sáng tạo/người bán hàng

Vui lòng luôn tuân thủ quy tắc và chính sách của TikTok Shop để tránh bị chế tài hoặc mất quyền lợi trên nền tảng này.

Post a Comment

Previous Post Next Post