Chính Sách: Nội dung gây hiểu lầm

Nội dung sẽ bị coi là gây hiểu lầm nếu trình bày thông tin sai sự thật, lời hứa phóng đại, so sánh hoặc tuyên bố sai sự thật. Nội dung gây hiểu lầm sẽ phải chịu các biện pháp chế tài của TikTok Shop. Nội dung có thể ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các trang đăng sản phẩm TikTok Shop, video và LIVE.

TikTok Shop - Xây dựng môi trường mua sắm đáng tin cậy

TikTok Shop hướng đến xây dựng một môi trường mua sắm mà khách hàng có thể tin tưởng. Khi mua hàng trực tuyến, khách hàng dựa vào hình ảnh, mô tả và video giới thiệu về sản phẩm để có thể đưa ra quyết định mua hàng.

Nội dung gây hiểu lầm có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm trực tuyến của khách hàng. Tất cả nhà bán hàng phải trung thực khi sáng tạo nội dung cho TikTok Shop và cũng phải tuân thủ Nguyên tắc Nội dung của TikTok Shop; Nội dung sẽ bị coi là gây hiểu lầm nếu trình bày thông tin sai sự thật, lời hứa phóng đại, so sánh hoặc tuyên bố sai sự thật.

Nội dung gây hiểu lầm sẽ phải chịu các biện pháp chế tài của TikTok Shop. Nội dung có thể ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các trang đăng sản phẩm TikTok Shop, video và LIVE. Các yếu tố bổ sung như trang bìa, tiêu đề, siêu liên kết, liên kết neo, mô tả, bài phát biểu nhân vật, trang phục, hành vi, giọng nói, biệt danh, giới thiệu cá nhân, hình ảnh và các tính năng khác cũng phải tuân theo nguyên tắc nội dung.

Trình bày thông tin sai sự thật

Nội dung phải tương ứng đúng với sản phẩm thực tế đang được bán. Nhà sáng tạo và nhà bán hàng bị nghiêm cấm trình bày thông tin gây hiểu lầm, bao gồm:

 • Định giá hoặc chiết khấu không nhất quán.
 • Sai lệch về hình ảnh, tên thương hiệu, mô tả, thuộc tính chính, mẫu sản phẩm, bảo đảm hoặc bảo hành sản phẩm.
 • Lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến các dịch vụ như giao hàng, kho vận, trả hàng, hoàn tiền và dịch vụ khách hàng.
 • Đưa ra các tuyên bố hoặc hàm ý về tính chất hoặc tác dụng của sản phẩm mà không có đầy đủ bằng chứng, chẳng hạn như các tuyên bố siêu nhiên hoặc phi khoa học.

Tuyên bố phóng đại bị cấm

Nội dung không được chứa những tuyên bố phóng đại về hiệu quả hoặc tác dụng của sản phẩm. Các tuyên bố/lời hứa sau đây bị cấm:

 • Tuyên bố là "Sản phẩm số 1".
 • Các mô tả như "...tốt nhất", "...thứ nhất", "...duy nhất” và các mô tả khác có tính chất tương tự.
 • Tuyên bố phóng đại về phương pháp chữa bệnh kỳ diệu, khả năng chữa khỏi các tình trạng bệnh lý hoặc hứa hẹn về kết quả thẩm mỹ chưa được xác minh.
 • Sử dụng hình ảnh trước và sau để phóng đại hiệu quả hoặc tác dụng của sản phẩm lên cơ thể con người.

Tuyên bố sai sự thật bị cấm

Nội dung không được đưa ra tuyên bố sai sự thật về sản phẩm. Các tuyên bố/lời hứa sau đây bị cấm:

 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về giải thưởng hoặc chứng nhận mà sản phẩm đạt được nhưng không cung cấp bằng chứng về giải thưởng hoặc chứng nhận đó trong nội dung.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về sản phẩm được liên kết với các sản phẩm khác.
 • Không được phép phóng đại giá khuyến mại hoặc thực hiện so sánh giá không được hỗ trợ. Tất cả các tuyên bố về giá, bao gồm cả giá khuyến mại, phải chính xác.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về nguồn gốc của sản phẩm.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về bảo hành sản phẩm.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về dịch vụ trả hàng hoặc hoàn tiền cho sản phẩm.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về kích thước, trọng lượng hoặc số lượng sản phẩm đang được bán ra.
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật về vận chuyển, chẳng hạn như hứa hẹn vận chuyển miễn phí trong khi thực tế không hỗ trợ.
 • Đưa ra tuyên bố chê bai các thương hiệu khác.

Post a Comment

Previous Post Next Post