Chính Sách: Nội dung quảng bá không liên quan

Bạn đã bao giờ mua hàng trực tuyến mà nhận được sản phẩm khác với những gì bạn mong đợi chưa? Chiếc túi màu đỏ được giao thay vì màu hồng bạn đã đặt, hoặc đôi giày có gót cao 3 cm thay vì 5 cm? Trong trường hợp này, có thể bạn đã gặp phải lỗi trình bày sai sản phẩm.
Khi mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng chủ yếu dựa vào hình ảnh, video và nội dung mô tả sản phẩm để giúp họ mua hàng. Quảng bá sản phẩm gây hiểu lầm, không liên quan hoặc lừa dối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm mua hàng và niềm tin của khách hàng.

Quảng bá sản phẩm trên TikTok Shop hoạt động như thế nào?

Trên TikTok Shop, không chỉ người dùng thông thường mà cả nhà sáng tạo cũng có cơ hội tạo nội dung sáng tạo để giới thiệu sản phẩm từ Thị trường Sản phẩm. Hãy tưởng tượng, bạn có thể sử dụng phát trực tiếp hoặc video ngắn để thực hiện chiến dịch quảng bá độc đáo cho các sản phẩm yêu thích của mình!

Các nhà sáng tạo thật sự có quyền tự do để chọn cách giới thiệu sản phẩm, nhưng điểm quan trọng là người xem sẽ có thể nhấp vào các liên kết được cung cấp và được đưa đến một trang có thông tin chi tiết về sản phẩm, được gọi là trang đăng sản phẩm.

Để đảm bảo người dùng cảm thấy yên tâm và tự tin khi mua sắm trên TikTok Shop, chúng tôi đã thiết lập một số quy định cần tuân thủ. Tất cả các nhà sáng tạo phải cam kết quảng bá sản phẩm một cách chính xác và trung thực. Nội dung quảng bá (ví dụ: phát trực tiếp và video) phải liên quan chặt chẽ đến các sản phẩm đang được bán trên Thị trường Sản phẩm.

Vì chúng tôi muốn đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người dùng của chúng tôi, chúng tôi đã thiết lập Hướng dẫn về Nội dung TikTok Shop. Điều này giúp đảm bảo mọi nhà sáng tạo đều hiểu rõ các quy định và đánh giá cao việc tuân thủ chúng để tạo ra những trải nghiệm mua sắm chất lượng và trung thực trên TikTok Shop.

Nội dung quảng bá không liên quan là gì?

Nội dung quảng bá được coi là không liên quan khi:

 • Sản phẩm hiển thị trong video không được đề cập trên trang đăng sản phẩm
 • Sản phẩm không hiển thị rõ nét hoặc không được đề cập rõ ràng trong nội dung, phát trực tiếp hoặc video của nhà sáng tạo
 • Nội dung phát trực tiếp không có ý định hoặc mục đích thương mại. Đây là tình huống khi nhà sáng tạo tham gia vào các hoạt động mà không giới thiệu, quảng bá, hiển thị hoặc nói về các sản phẩm được bán

Ví dụ về nội dung quảng bá không liên quan:

 1. Nội dung của nhà sáng tạo không hiển thị và quảng bá sản phẩm được hiển thị trên trang đăng sản phẩm.

  Ví dụ: Nhà sáng tạo hiển thị cho người xem một đôi giày cao gót trong buổi phát trực tiếp, nhưng sản phẩm được đăng lên là một đôi dép. Người xem không thể xác định vị trí của đôi giày cao gót được nhà sáng tạo đề xuất.

 2. Một nhà sáng tạo thêm nhiều sản phẩm vào buổi phát trực tiếp hoặc video, nhưng nội dung của buổi phát trực tiếp hoặc video không liên quan đến trang đăng sản phẩm thực tế.

  Ví dụ: Nhà sáng tạo có thể đang ăn hoặc tham gia vào các hoạt động khác mà không quảng bá các sản phẩm liên quan được liên kết với buổi Phát trực tiếp của họ.

 3. Nhà sáng tạo không hiển thị cho người xem (các) sản phẩm thực tế hoặc nói về (các) sản phẩm được liên kết của họ.

  Ví dụ: Nhà sáng tạo chỉ yêu cầu khách hàng mua hàng mà không đưa ra bất kỳ sản phẩm thực tế nào hoặc không cung cấp bất kỳ nội dung quảng bá trực tiếp nào cho sản phẩm trong phát trực tiếp. Nhà sáng tạo chỉ đưa vào một bức ảnh sản phẩm và yêu cầu khách hàng mua mà không cho thấy sản phẩm thực tế hoặc không cung cấp bất kỳ thông tin nào về sản phẩm đó.

Làm thế nào để tránh nội dung quảng bá không liên quan?

Nhà sáng tạo có nội dung quảng bá không liên quan đến các sản phẩm được đăng lên có thể phải chịu hình phạt trên nền tảng theo Hướng dẫn Đánh giá Hoạt động Nhà sáng tạo của TikTok Shop. Để tránh điều này, dưới đây là một số hướng dẫn cần tuân theo khi tạo nội dung quảng bá:

 • Nhà sáng tạo phải đảm bảo rằng nội dung của họ giới thiệu, quảng bá và hiển thị các sản phẩm có sẵn để mua trên bất kỳ (các) trang đăng sản phẩm được liên kết nào.
 • Sản phẩm phải được hiển thị thực tế hoặc được đề cập bằng lời nói trong nội dung.
 • Nội dung không được hiển thị các hoạt động như trò chuyện hoặc ăn uống mà không có bất kỳ dẫn chiếu nào đến các sản phẩm đang được bán.
 • Các sản phẩm trong nội dung phải có sẵn để mua trên bất kỳ trang đăng sản phẩm được liên kết nào.

Điều gì xảy ra nếu tôi đăng nội dung quảng bá không liên quan?

TikTok Shop có thể thực hiện các biện pháp chế tài, theo Hướng dẫn Đánh giá Hoạt động Nhà sáng tạo của TikTok Shop. Danh sách các biện pháp mà chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Xóa hoặc chặn nội dung
 • Thông báo cảnh báo chính thức
 • Tạm ngừng các đặc quyền của nhà sáng tạo
 • Xóa liên kết sản phẩm khỏi nội dung của nhà sáng tạo
 • Ngăn chặn các đề xuất về lưu lượng truy cập/mức độ hiển thị/nền tảng và đổi chữ thành màu đỏ của các mục mục

Kháng nghị:

Nếu nhà sáng tạo tin rằng biện pháp chế tài đã được thực hiện đối với họ do nhầm lẫn, họ có thể nộp đơn kháng cáo với TikTok Shop. Sau đó, chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và thực hiện hành động khắc phục nếu cần thiết. Xin lưu ý rằng nhà sáng tạo chịu trách nhiệm thu thập và chuẩn bị tất cả các tài liệu chứng minh có thể được yêu cầu cho quá trình điều tra vụ việc.

Post a Comment

Previous Post Next Post