Chính Sách: SAO CHÉP NỘI DUNG trên TIKTOK SHOP

Để nâng cao trải nghiệm đáng tin cậy và hấp dẫn cho người dùng của chúng tôi, TikTok Shop nghiêm cấm sử dụng nội dung sao chép trong các buổi phát trực tiếp.

Nội dung phát trực tiếp là trực tiếp và nguyên bản cho phép nhà sáng tạo cung cấp cho người xem trải nghiệm xem tương tác và đáng tin cậy hơn. Do đó, nhà sáng tạo phải tránh sử dụng nội dung được ghi hình trước hoặc nội dung được sao chép từ những nhà sáng tạo khác.

TikTok Shop nghiêm cấm sử dụng nội dung sao chép trong các buổi phát trực tiếp. Nội dung sao chép bao gồm:

 • Phát trực tiếp nội dung được ghi hình trước bởi chính nhà sáng tạo.
 • Phát trực tiếp nội dung được ghi hình trước từ nhà sáng tạo khác.
 • Phát trực tiếp video đang được phát trên màn hình của các thiết bị khác.
 • Các phương tiện truyền thông hoặc video được sao chép khác, ví dụ: Phim, chương trình truyền hình, video âm nhạc, v.v.

Nội dung sao chép

Phát trực tiếp video đang được phát trên thiết bị khác.

Phát trực tiếp video của màn hình khác.

Ví dụ: nội dung phát trực tiếp là bản ghi hình màn hình của nội dung được hiển thị trên máy tính.

Phát trực tiếp nội dung đã xuất bản trước đó đã bị thay đổi trực quan (ví dụ: video phản chiếu, bộ lọc video được thêm vào).

Phát trực tiếp nội dung đã xuất bản trước đó được thay đổi bằng cách sử dụng văn bản đè lên.

Cách tránh nội dung sao chép

Trong các buổi phát trực tiếp, nhà sáng tạo nên:

 • Cung cấp nội dung độc đáo và sáng tạo
 • Có mặt trong buổi phát trực tiếp
 • Tích cực tương tác với người dùng
 • Khám phá các phương pháp tương tác khác nhau để quảng bá nội dung

Trong các buổi phát trực tiếp, nhà sáng tạo không nên:

 • Sử dụng nội dung có khả năng vi phạm luật và quy định về bản quyền. Ví dụ về nội dung như vậy có thể bao gồm phim, chương trình truyền hình, trận đấu thể thao, video âm nhạc và buổi biểu diễn âm nhạc.
 • Sử dụng bất kỳ nội dung nào được ghi hình trước, ngay cả khi nội dung đó là từ chính nhà sáng tạo
 • Lặp lại các video được ghi hình trước
 • Hiển thị màn hình của các thiết bị khác, đặc biệt là khi có nội dung được hiển thị trên các thiết bị đó
 • Mạo danh các nhà sáng tạo hoặc nhà bán lẻ khác của TikTok Shop
 • Sử dụng nội dung từ những nhà sáng tạo khác

Biện pháp chế tài nếu tải lên nội dung sao chép

TikTok Shop có thể thực hiện các biện pháp chế tài, theo Hướng dẫn Đánh giá Hoạt động của Nhà sáng tạo TikTok Shop của chúng tôi. Sau đây là danh sách các biện pháp, không giới hạn, mà chúng tôi có thể thực hiện:

 • Xóa sản phẩm khỏi nền tảng
 • Xóa hoặc chặn nội dung
 • Thông báo cảnh báo chính thức
 • Tạm ngừng các đặc quyền của nhà sáng tạo/người bán hàng
 • Thu hồi tạm thời hoặc vĩnh viễn các lợi ích của nhà sáng tạo/người bán hàng
 • Báo cáo nhà sáng tạo/người bán hàng với cơ quan quản lý có liên quan để truy tố
 • Đóng băng tiền hoa hồng của nhà sáng tạo

Kháng cáo

Nếu nhà sáng tạo tin rằng biện pháp chế tài đã được áp dụng với họ là do nhầm lẫn, họ có thể nộp đơn kháng cáo lên TikTok Shop thông qua Trung tâm trợ giúp > Gửi Phiếu hỗ trợ.

Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét vụ việc và thực hiện hành động khắc phục nếu cần thiết. Xin lưu ý rằng nhà sáng tạo chịu trách nhiệm thu thập và chuẩn bị tất cả các tài liệu chứng minh có thể được yêu cầu cho quá trình xử lý vụ việc.

Post a Comment

Previous Post Next Post