TikTok Shop cấm Nội dung sao chép

TikTok Shop cấm nhà sáng tạo đăng nội dung sao chép với mục tiêu nhằm cải thiện trải nghiệm xem có tương tác cho người dùng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác, như đã nêu trong Nguyên tắc nội dung của TikTok Shop là gì?

 

{tocify} $title={Danh mục Nội Dung Cấm}

Giới Thiệu và giải thích

Nội dung sao chép phổ biến:

 1. Sao chép nội dung từ nguồn khác mà không có sự cho phép:

  Sử dụng hoặc tái sử dụng nội dung từ nguồn khác mà không có sự cho phép của người sở hữu có thể bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 2. Tái tạo nội dung của người khác mà không có sự biến đổi ý nghĩa hoặc giá trị thêm vào:

  Nếu bạn đơn giản chỉ sao chép và dán nội dung của người khác mà không thêm bất kỳ giá trị sáng tạo hoặc biến đổi nào, có thể bị coi là sao chép.

 3. Vi phạm bản quyền:

  Sử dụng âm nhạc, hình ảnh, hoặc nội dung bảo vệ bản quyền mà không có sự cho phép của người sở hữu là một dạng vi phạm bản quyền.

 4. Mô phỏng nội dung từ người khác mà không có sự sáng tạo:

  Nếu nội dung bạn tạo ra giống hệt với nội dung của người khác mà không có sự sáng tạo đặc biệt, có thể bị coi là sao chép.

trong buổi phát trực tiếp

Buổi phát trực tiếp phải có nội dung theo thời gian thực và nguyên bản, do nhà sáng tạo sản xuất hoặc có sự xuất hiện của nhà sáng tạo. Nội dung sao chép trong buổi phát trực tiếp bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Phát video và buổi phát trực tiếp có nội dung do bạn hoặc các nhà sáng tạo khác ghi hình từ trước
 • Phát nội dung ghi âm từ trước để quảng cáo sản phẩm
 • Các nội dung đa phương tiện được sao chép khác như phim, chương trình truyền hình, video âm nhạc, v.v.

trong video ngắn

Nội dung sao chép trong video ngắn bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tải lên nội dung từ các nhà sáng tạo khác khi chưa được sự đồng ý của họ.
 • Tải lên nội dung được sưu tầm từ Internet, bao gồm các nền tảng mạng xã hội khác hoặc truyền hình/phim, v.v.

Hướng dẫn tránh Nội dung sao chép

Trong buổi phát trực tiếp:

 1. Tương tác tích cực với đối tượng khán giả: Phản hồi và tương tác để tạo trải nghiệm độc đáo.
 2. Cung cấp nội dung nguyên bản và sáng tạo: Tạo nội dung mới và độc đáo mà bạn có quyền sở hữu.
 3. Tránh sử dụng nội dung có bản quyền: Hạn chế sử dụng nội dung từ tài liệu có bản quyền mà không có quyền sử dụng.
 4. Tránh sử dụng nội dung từ các nhà sáng tạo khác: Tự tạo nội dung hoặc có sự đồng ý từ người sở hữu.
 5. Tránh sử dụng nội dung được ghi sẵn: Không sử dụng nội dung đã được ghi sẵn, đặc biệt là trên nhiều tài khoản.

Khi tải lên video ngắn:

 • Chia sẻ nội dung bạn đã ghi/chụp hoặc có quyền sử dụng: Chỉ chia sẻ nội dung mà bạn tạo ra hoặc có quyền sử dụng.
 • Tránh sử dụng nội dung từ nguồn không được phép: Không sử dụng nội dung từ những nguồn không được phép.
 • Tránh sửa đổi nhỏ và sử dụng nội dung quảng cáo: Hạn chế sửa đổi nhỏ và sử dụng nội dung quảng cáo của người khác.
 • Đảm bảo tuân thủ quy định bản quyền: Luôn đảm bảo rằng nội dung bạn chia sẻ tuân thủ quy định và luật lệ về bản quyền.

Các Ví Dụ Phổ Biến

Nội dung video ngắn

 1. Tải lên video từ nguồn khác mà không có sự cho phép: Bạn tải lên một đoạn video từ kênh YouTube của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 2. Sao chép nội dung từ trang web khác mà không đưa ra nguồn: Bạn copy và paste một bài viết từ trang web khác mà không đưa ra nguồn hoặc không có sự đồng ý.
 3. Lấy ý tưởng từ người khác mà không trích dẫn: Bạn sử dụng ý tưởng, ý kiến hoặc thông tin từ người khác mà không trích dẫn nguồn.
 4. Tạo nội dung giống hệt với người khác mà không có sự biến đổi ý nghĩa: Bạn tạo một bài viết hoặc video giống hệt với nội dung của người khác mà không thêm vào sự sáng tạo hoặc biến đổi ý nghĩa.
 5. Tải lên âm nhạc, hình ảnh hoặc video có bản quyền mà không có sự cho phép: Bạn sử dụng âm nhạc, hình ảnh hoặc video có bản quyền mà không có sự cho phép của người sở hữu.
 6. Sử dụng mô hình kinh doanh, ý tưởng sản phẩm từ người khác mà không có sự đồng ý: Bạn sao chép mô hình kinh doanh, ý tưởng sản phẩm từ doanh nghiệp khác mà không có sự đồng ý hoặc vi phạm bản quyền.
 7. Chia sẻ nội dung từ người khác trên các nền tảng mạng xã hội mà không đề cập nguồn: Bạn chia sẻ một bức ảnh, video hoặc bài viết từ người khác trên các nền tảng mạng xã hội mà không đề cập nguồn.

Nội dung phát trực tiếp

 1. Nội dung phát trực tiếp đã được đăng trước đó: Bao gồm việc phát nội dung đã được đăng trước đó, bất kể bạn có sở hữu quyền đối với nội dung đó hay không và liệu bạn có thực hiện các thay đổi nhỏ về hình ảnh đối với buổi phát trực tiếp hay không.
 2. Tải lên một video ngắn và chỉ sửa đổi đôi chút về nội dung quảng cáo: Bao gồm việc lấy video của những nhà sáng tạo khác và thực hiện các thay đổi nhỏ về hình ảnh, chẳng hạn như văn bản đè lên, thêm bộ lọc hoặc thay đổi âm thanh.
 3. Tải lên một video ngắn có kết hợp nội dung của những nhà sáng tạo khác: Bao gồm việc tải lên một video ngắn, trong đó kết hợp nhiều video hoặc hình ảnh từ những nhà sáng tạo khác nhau và chỉ thực hiện một vài sửa đổi đối với nội dung quảng cáo.
 4. Phát trực tiếp video đang được phát trên thiết bị khác: Bao gồm phát trực tiếp video hiện đang phát trên một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính hoặc tivi.

Hậu quả vi phạm

Nếu bạn vi phạm Hướng dẫn đánh giá hiệu suất của nhà sáng tạo TikTok Shop, có thể thực hiện các hành động cưỡng chế thi hành sau đây:

 1. Thông báo cảnh báo chính thức: TikTok Shop có thể gửi thông báo cảnh báo chính thức đến tài khoản của bạn để cảnh báo về việc vi phạm quy tắc và hướng dẫn của họ.
 2. Xóa sản phẩm khỏi nền tảng: Các sản phẩm hoặc nội dung vi phạm có thể bị gỡ bỏ khỏi nền tảng để ngăn chặn sự lan truyền của nó.
 3. Xóa hoặc chặn nội dung: Nội dung vi phạm có thể bị xóa hoặc chặn để bảo vệ trải nghiệm người dùng và tuân thủ quy tắc.
 4. Tạm ngưng hoặc chấm dứt vĩnh viễn các đặc quyền và lợi ích của nhà sáng tạo/nhà bán hàng: Các đặc quyền và lợi ích có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt vĩnh viễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm.
 5. Đóng băng vĩnh viễn tiền hoa hồng của nhà sáng tạo: Tiền hoa hồng mà nhà sáng tạo nhận được từ giao dịch có thể bị đóng băng vĩnh viễn.
 6. Báo cáo nhà sáng tạo/nhà bán hàng với cơ quan quản lý có liên quan: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái diễn, TikTok Shop có thể báo cáo nhà sáng tạo/nhà bán hàng cho cơ quan quản lý có thẩm quyền để xem xét và xử lý.

Post a Comment

Previous Post Next Post