Chính Sách Quảng Cáo Vi Thành Niên

TikTok Shop cố gắng tạo ra một môi trường mua sắm mà khách hàng có thể tin cậy. Do đó, tất cả người bán phải cân nhắc sự an toàn của người dùng khi bán hàng trên nền tảng TikTok Shop.

Mọi nội dung được tạo hoặc tải lên trên TikTok Shop không được cho thấy người dưới tuổi vị thành niên/trẻ vị thành niên quảng bá hoặc đại diện cho sản phẩm trong video mà không có sự giám sát của người lớn. Trẻ em dưới 15 tuổi được định nghĩa là trẻ vị thành niên.

Nội dung có thể bao gồm nhiều định dạng như video, phát trực tiếp, trang bìa, tiêu đề, siêu liên kết, liên kết dạng văn bản, mô tả và các tính năng khác.

Post a Comment

Previous Post Next Post